بحران تمایزگزاری

پیچیدگی پردازش در ذهن افراد، به این سادگی‌ها هم که فکر می‌کنم نیست. شاید ابتکار و یا ذوق ساده بودن فراموش شده. یا فکر می‌شود برای اثرگذاری بیش‌تر، پیچیدگی به سادگی ارجحیت دارد؟

در یکی از پلاکاردهای اعتراض به سگ‌کشی شیراز، فردی با خط خوش نوشته: «سگ‌های سرزمینم را نکشید»! سگ‌های سرزمینم، به شکلی این جمله را حماسی کرده که چیزی شده در حدود فرزندان و یا بانوان سرزمینم! با این تفاوت که ما تنها وقتی از دو اصطلاح اخیر استفاده می‌کنیم که قصد برجسته کردن تمایزاتی که میان این دسته‌ها و دسته‌های مشابه وجود دارد را داشته باشیم. اما در جمله‌ی اعتراضی پلاکارد مذکور، آیا چنین تمایزی ضرورت دارد؟ یعنی آزار جانوران اگر از نوع سگ نباشند، یا اگر مربوط به این سرزمین نباشند، دیگر اعتراضی در پی نخواهد داشت؟!

بحران: ... و این گونه است که اعتراض به عملی غیرانسانی به ملی‌گرایی آرمانی برخی گره می‌خورد!

توصیه‌های بعدمتنی‌: به اختراعات نیمه ادبی خود کمی توجه کنیم :\

/ 0 نظر / 5 بازدید