ضدبحران: آشپزی!

بعد از دو سه روز شلوغ و خواندن و نوشتن و ویراستاری و بی خوابی و اجرای جدول و ارتباط با واسطه با صفحه بند و تلفن های سریع و پشت میز کار غذا خوردن و فلان و فلان و فلان؛ تجربه ی آشپزی امشب و کشف یک رسپی جدید، حال خوشم را خوش تر کرد...

/ 0 نظر / 5 بازدید