بحران دوگانه سازی: تخیل سیال-جزم اندیشی

شین، از آدم هایی است که با این همه درس خواندن و با این سابقه و تجربه ی حرفه ای، هنوز مثل یک کودک، کودن است. نفهم بودنش دقیقا مثل بچه ها معصومانه است، اما وقتی این رفتار کنار آن هیکل قرار می گیرد، بیش تر کفر آدم درمی آید تا بامزه باشد!

امروز رسما داشت رابطه ش با آقای ذ را به فنا می داد؛ چرا؟ چون "فکر می کرد" آقای ذ "فکر می کند" او فلان و بهمان است... برایش توضیح دادم توی روابط کاری در این حد خشک و رسمی، فقططط به کارش فکر کند، نه برداشت ها!

می دانم خیلی توصیه ی ...ای بود، اما برای شین که تحلیل هایش از روابطش شبیه تخیل و توهم است، لازم بود. والسلام!

/ 0 نظر / 17 بازدید