بحران عزای عمومی

این هفته که توش هستم، تا این جا که گذشته، هر روزش صبح ها خانه نبوده ام... فردا هم قرار است مدیر مدرسه ی ش را ببینم که درباره ی یک همکاری کوچک با هم صحبت کنیم... پس فردا هم س.ج گفت برویم نمایشگاه... این یعنی من تمام شش روز را خانه نبوده ام... به نظرم می شد به خاطر این همه خانه نبودنم، این هفته را عزای عمومی اعلام کنم!

/ 1 نظر / 17 بازدید
وقایع نگار

سلام در خانه ماندن یه جورایی اعتیاد میاره. آرامش خونه، دور از هیاهو بودنش. اما چاره ای نیست باید زد بیرون. من که همیشه 3/4 وقتم رو مجبورم بیرون از خانه باشم. ترافیک ،کار، کار... شاید زندگی همین باشه. همین دویدن ها.