بحران محکومیت های الهی

اصلا می شود الان، این روزها، آدم خوبی نباشم؟ وقتی تمام راه ها به خوب بودن و به لطافت ختم می شود، می شود آدم خوب و لطیفی نباشم؟ خوب و لطیف فکر نکنم؟

راهی جز خوب و لطیف بودن نمی بینم، وجود ندارد! من این روزها محکومم به آدم خوب بودن!


/ 0 نظر / 37 بازدید