بحران شیوع ژن خوب

ماجرای ژن خوب و هشتگ های تمسخرآمیزش، نه برای خود ژن ها، نه برای روزنامه نگاران جریان اصلی، درس عبرتی نشده. درواقع تازه ماجرای ژن خوب شروع شده!

پسر م.خ را هر روز می بینم که توی این روزنامه و آن مجله مصاحبه می کند! پیرامون سیاست، فرهنگ و اخلاق!!

خزعبلاتش را که می خوانم، مصداق مزدوری رسانه ها و وابستگی شان به چهره ها را مرور می کنم... فکر کردم برای کانال حتما درباره ش بنویسم!

/ 0 نظر / 20 بازدید