بحران روابط عاطفی نامنزه

دیشب توی گروه تحریریه درباره ی شوهرآزاری صحبت بود. اولش که اصلا نمی دانستم یعنی چه و مصداق هاش چی هستند، اما بعدش که توضیحات بچه ها را خواندم چه قدر فکرم مشغول شد.

آقای میم و خانوم عین، حرف های خودم را با صورت بندی های مختلف، پیش رویم می گذاشتند. اما بعد خودشان را واقع گرا و من را آرمان گرا می دانستند! بماند که توی آن کانتکست، آرمان گرا برایم شبیه فحش بود! اما مهم هم نبود! این طور مواقع توضیح نمی دهم که خطای گفت و گو کجاست. اصلا بحث های سیال این طوری جای توضیح دادن نیست.

فارغ از این برچسب بی ربطی که خوردم، ولی مسئله برایم همچنان باقی است: زخم هایی که توی روابط عاطفی و صمیمیت ها به هم می زنیم... و آزار... آزار همسر!

/ 0 نظر / 20 بازدید