بحران پرداخت هزینه

کاملا متوجهم که کسب یک فضلیت اخلاقی و شاید به تبع آن کسب اشتهار در آن مورد، نیاز به پرداخت هزینه دارد. این را هم می‌دانم که هر چه ارزش چیزی که کسب می‌شود، بالاتر باشد، هزینه‌ای که بایست برای آن پرداخت نیز سنگین‌تر است. این‌ها را می‌دانم اما باز هزینه‌ای پرداخت کرده‌ام و از بابت آن هزینه‌کرد مقدار معتنابهی مشوش گشته‌ام!

بحران:‌ بارالها! مرا از تشویش هزینه-فایده‌ها برهان... آمین

/ 0 نظر / 3 بازدید