بحران شب پیش از سحر

بارها توی مسیر زندگی با همین ادراک دست و پا شکسته ای که دارم، طبیعی بودن و مطابق طبیعت بودن رویدادها را شاهد بوده ام، تجربه کرده ام، وجدان کرده ام... همین شبی که دارم از سر می گذرانمش که آخرین شب زمستان هم هست؛ به این فکر کردم که نوروز هر سال، بعد از اتمام زمستان می آید! این برایم بشارتی بود که زمستان حالم به نوروزی خواهد رسید پیروز و دلارام... آمین

/ 0 نظر / 27 بازدید