بحران کنیت زندگی-کیفیت زندگی

ب.ت را اتفاقی وقتی از کلاس برمی گشتم، دیدم. در مورد عکس ها حرف زدیم... چند شب قبل عکس های خانه ش را فرستاده بود. همه چیز به نظرم متوسط رو به خوب آمد. و با دیدن عکس ها این فکر توی سرم می پیچید که ب.ت توی این خانه خوش بخت است؟
/ 0 نظر / 4 بازدید