بحران آب گل آلود

گزارشم را دو شب پیش تحویل دادم. آقای دال بدش نیامده بود... امروز باز هم همان هجمه ها و همان گلایه ها به سرویس آ ادامه داشت. خودم هم شک کردم بدون هماهنگی و دست های پشت پرده باشد. سعی کردم با آقای دال تماس بگیرم و چند و چونش را بپرسم. اگر افکار عمومی دچار یک توهم جمعی نشده باشد، حتما گزارشم را پس خواهم گرفت.

وقتی روزنامه ش و سایت ت برای چنین گزارشی پول می دهند، من باید شک کنم که این قضیه ارتباطی به ژن های خوب ندارد!

/ 0 نظر / 18 بازدید