بحران بازنگری

مقاله‌ی جدیدم اصلاحیه خورد. چیزی که این اصلاحیه را برایم رنج‌آور می‌کند، این است که من اصلا ایرادات وارد شده را قبول ندارم!
می‌دانم که ساختارهای فشل و قدیمی نشریات علمی-پژوهشی در رشته‌ی من، کاری به مقبولیت نزد چون منی ندارند. نمی‌دانم چرا باید مصلوب این چهارچوب‌های خشک بی دلیل باشم. هم دلم می‌خواهد و هم به نظرم منطقی‌تر آن است که فحوای مقاله‌ی من و کیفیت پرداخت ایده‌ای که داشته‌ام، ‌مورد مداقه قرار گیرد. نه اینکه فرم و شکل ظاهری آن آنقدر ارجح باشد که حضرت استاد جای محتوا را گوشه‌ی کوچک و بی اهمیتی از بحث ما در این باره بپندارد...
بحران: از ابتدا نوشتن مطالب برایم بسیار خوشایندتر از بازنگری صد و هشتاد درجه‌ای در مطلبی قبلا نگاشته شده است. و اکنون ناچارم که این بازنگری را آغاز کنم.
/ 0 نظر / 3 بازدید