بحران روزگار که نه، دقایق وصل خویش

به عین. خ گفتم گپ زدن با هم رشته ای ها، برایم مثل دیدن یک ایرانی آن طرف مرز ایران است، همین قدر ذوق آفرین و هیجان انگیز! خنده ش گرفته بود چون غالبا سر و کارش با هم رشته ای ها بوده... منم که از اصلم دور افتادم :)

 

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

بازجوید روزگار وصل خویش

 

بازجوید؟ واقعا؟

/ 1 نظر / 18 بازدید
وقایع نگار

[لبخند] باهات موافقم. یک وجه مشترکه. باز جوید خواهر باز جوید :)