بحران اصالت بازیافته

یکم مطالعه ی تخصصی توی رشته ی خودم، بعد از ماه ها مشغله ی فکری و نوشتاری، خیلی می چسبد.  هم می چسبد، هم شبیه رجوع به خویشتن است! هر چه باشد، من، به دنیای ارتباطات تعلق دارم!

ادبیات این حوزه، افکارم را به وجد می آورد. این شیفتگی بعد از دوازده سالی که در این فضا تنفس می کنم، هر روز شدیدتر و پرهیجان تر می شود...

روزهایی بود که در غم اقتصاد یا فلسفه نخواندن، به افق خیره می شدم!! حالا اما می دانم که فلسفه را آن سال ها برای "دانستن" و این سال ها برای "تعمیق" خواسته ام. اما ارتباطات را زندگی کرده ام و چه زندگی پر شوری...

/ 0 نظر / 25 بازدید