بحران منطوق ها و مفهوم های عالم ناهشیاری

غالبا نمود خواب هایم را توی زندگی روزمره می بینم... خواب دیده ام به سفری طولانی و مبهم می روم و برای انتخاب چیزهایی که باید توی چمدان بگذارم، وسواس دارم. به خصوص انتخاب لباس ها و شال گردن ها، بله به خصوص لباس ها و شال گردن هایم را با حساسیت و فکر انتخاب می کردم.

نمی دانم لباس، استعاره از چه چیزی می تواند باشد؟

/ 0 نظر / 26 بازدید