بحران بودن هایی از پس نبودن ها

نی نا نوشته حالش خوب است. با این که نیست و با این که هیچ وقت نبوده، احوالاتش خوش حال و غم گینم می کند. مثلا حالا که می دانم حال خوبی دارد، آن قسمت مغزم که مربوط به اوست، توی خوش حالی وول می خورد!

/ 0 نظر / 18 بازدید