بحران آدم ها و تغییرات بنیادی

تیم م.ق هم دیگر شورش را درآورده اند. مدام از شخصیت های تاریخی اسطوره زدایی می کنند و اسطوره های ساخته ی اتاق فکرهایشان را جای آن قالب می کنند... دفاع از وضعیت موجود به قیمت قلب و استحاله ی تاریخ!

کار به جایی رسیده که دیگر نمی توان پذیرفت که روایت یا تفسیر متفاوتی را ارائه می دهند. الان دقیقا دارند واقعیت هایی را می سازند، عین مفهوم وانمایی در رسانه.

خدا عاقبت م.ق را به خیر کند با این سقوط آزادی که برای خودش رقم زده. همین یکی دو ماه پیش بود که دکتر م.ا.ق توی نشستی نقدش کرده بود. م.ق توی آن جلسه فقط مهمل بافته بود. تقریبا جواب هیچ کدام از نقدها را نداده بود. بعد از آن جلسه، فکر می کردم عادت کرده به مونولوگ گویی. چون نتوانست دیالوگ معناداری با آدم های آن نشست داشته باشد...

سیاست، آه از سیاست!

/ 0 نظر / 16 بازدید