بحران جمع نقیضین

چه طور می شود فردی قصد کند مسئله ی "پیشرفت" را در این کشور پی گیری کند، آن هم از مسیر علوم انسانی؛ آن وقت اعتقاد راستین داشته باشد که علوم انسانی در این دیار "ناممکن" است!

/ 0 نظر / 21 بازدید