بحران غم داران لطیف

امام چهارم از کدام غم به ستوه آمده بود که نجوا کرده بود: ”اي پروردگارِ من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی طاقتم و جانم از آن اندوه كه نصيب من گرديده، آكنده است“.

غربتِ قریبِ معرفتِ تامِ هستی چه بوده که زانویش از استیصال خم شده بود؟

/ 0 نظر / 36 بازدید