بحران تجربه ی مجازی فخر و رهایی

لاتاری را دیدم. خوش حالم که از مسلک لیبرالی فاصله دارم و توانستم از دیدن این فیلم لذت ببرم. فارغ از سیاست که جدا از میلیتاریسم نیست، من آن حس رهایی و آن کارکرد بازتاب آرمان ها و گفت و گو با ارزش ها را در انتهای لاتاری دیدم و جالب اینکه اغراق و غلوی که توی داستان جریان داشت هم برایم دافعه نداشت!

یعنی متوجه لنگ زدن داستان بودم اما این را به آن کارکرد فیلم در برجسته سازی ارزشی یک واقعیت اجتماعی، بخشیدم. احتمالا یکی دو مرتبه ی دیگر ببینمش.

اما خب نمی شود چشم بر ساده سازی فیلم هم بست. یعنی مهدویان در داستان یک خطی فیلم، صنعت عظیم سکس و تبلیغات را چنان ساده و بسیط نشان داده که آدم وامی ماند! گرچه سعی کرده بود با دو سه دیالوگ نشان دهد که متوجه این پیچیدگی بوده؛ اما خب فهمیدن کجا و نشان دادن این فهم کجا؟!

#فیلم#لاتاری

/ 0 نظر / 30 بازدید