بحران ظن بعید

حتی یک درصد هم تصور نمی کردم آقای ح با کار روی تاریخ علوم انسانی مخالف باشد. حتی نگفت اقتضائات اداری و سازمانی اجازه نمی دهد. کلا اهمیتش را رد کرد. گفت تاریخ علم، "مسئله" نیست...

/ 0 نظر / 20 بازدید