بحران روزهای سرد خاکستری

معمولا چالشی با زمان ندارم. نه افراطی در گذشته خواهی دارم، نه عجله ای برای آینده... شاید اولین بار باشد که امشب از خدا خواستم چشم هایم را ببندم و موکول و منتقل شوم به حداقل شش ماه بعد. فقط خودم می دانم حال خراب این روزها با شوخی های سطحی و سینما و تئاتر و میهمانی، حل شدنی نیست. الان فقط می خواهم زمان بگذرد و "ف"ی چند سال بعد را ملاقات کنم.

/ 0 نظر / 26 بازدید