بحران فیلترهای سخت ذهنی

سعی کردم توی یادداشتم بنویسم که نباید به زلزله، سیاسی نگاه کرد. سعی کردم خودم هم سیاسی ننویسم. فکر می کنم موفق هم بودم... اما باز یکی مثل آقای چ پیدا می شود که برداشت های کاملا سیاسی می کند از چنین یادداشتی!!

تاملات بعدمتنی: یکی آدم هایی که مدام تحلیل سیاسی می کنند، دوم هم آدم هایی که مدام تحلیل روان شناختی/روان کاوی می کنند؛ چه قدر ضعیف اند در نگاه به جهان به عنوان یک کل، چه قدر تک بعدی و فیلتر شده نگاه می کنند به پدیده ها. جالب هم این جاست که وقتی چنین چیزی بهشان گوشزد می شود، دقیقا با چیزی که نقد شده اند پاسخ می دهند. یعنی یا یک تحلیل سیاسی از "چرایی سیاسی نبودن فرد مقابل" تحویل می دهند؛ یا پشت یک تحلیل روان شناختی در باب "چرایی فرار آدم ها از روان شناسی" قایم می شوند... به هر حال، نظریات سیاسی یا نظریات روان شناسی از بعضی گرفته شود، امکان دارد نتوانند ارتباطات سالم، طولانی مدت و معناداری را تجربه کنند. در واقع انگار تحلیل هایشان، سلاحی است برای دفاع از بودن شان...

/ 0 نظر / 23 بازدید