بحران وقوف بر جهان های ناممکن

دوستی های با واسطه را دوست ندارم. به نظرم از احساس بلاتکلیفی رنج می برند. نه اختصاصی هستند، نه غیراختصاصی. یعنی نمی دانم که شخص ثالث، دوست من است یا دوست دوست من. و این برای من که غالب روابطم روح منحصر به خود (منحصر به همان رابطه) را دارند و رابطه های کلیشه ای را دوام نمی آورم، قابل چشم پوشی نیست. به همین خاطر این طور دوستی ها برایم عمیق نیستند. شدید که اصلا. خیلی هم به دلم نمی نشینند... اما این یکی فرق می کند. من را به خودم نزدیک تر کرده. من را با خودم دوست تر کرده. و آن احساس اطمینانی که در هر رابطه ای (مادر و فرزندی، دوستی، هم کلاسی، هم کاری، استاد و شاگردی و و و) دنبالش هستم، این روزها تنها با او به من منتقل می شود. فقط خودم می دانم که چه قدر روح هایمان به هم نزدیک و چه قدر حالم در هوای اوست...

بحران: دوستی با واسطه، این بار خوب بوده؛ اما حیف... حیف که دور است و دیر است و محال... محال تر از هر محال...

/ 2 نظر / 4 بازدید
م.آ.

چندين و چند بار اين متن رو خوندم. اما نهايتن متوجه منظورتون از دوستي با واسطه نشدم. عجيبه برام تعبير دوستي باواسطه. دوستي نوعي بي واسطگي مگه نيست؟ تنها چيزي كه وساطت مي كنه،‌ همين دوستيه ديگه. نمي دونم.

م.آ.

ممنون. آره، تا حدودی متوجه شدم.