من به نیک گزینی او، دل گرمم

دور باد از قلبم

آن آرزویی

که سودای وضع دگر دارد...

آبان نودوشش

/ 0 نظر / 15 بازدید