بحران «از ناگفته ها»

فردا با گرافیست قرار دارم. قرار است سفارشی که به یک گرافیست دیگر داده ام را برایم نقد کند. فکر می کنم ... ازم ناراحت است؛ او که همیشه دوستانه برایم این کار را انجام می داده... کاش می توانستم این جا بنویسم چرا دیگر حوصله ی رفع دلگیری های این چنینی را ندارم...

/ 0 نظر / 19 بازدید