بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - جمعه ۱٦ امرداد ۱۳٩٤

پذیرفته ام که هر رابطه، طول عمری دارد. طول عمر آن که به سر آید، تمام می شود. حتی اگر با هم بمانیم. خیلی هم به بهانه های مختلفی که جور می کنیم یا برایمان جور می کنند، ارتباطی ندارد. چه بسیار رابطه ها که به ظاهر هست، اما در باطن عمرش را داده به من و شما! و چه بسیار رابطه ها که به ظاهر تمام شده اند اما قلب تپنده ی آن هنوز در من می زند و به رگ هایم خون پمپاژ می کنند...

بحران: همیشه دلم می خواهد قبل از این که طول عمر رابطه به سر آید، فرد مورد نظر در من بمیرد. این طوری انگار دردش کم تر است. ولی گاهی این طور نمی شود و آن فرد بعد از مرگ رابطه هم، هم چنان در من می پلکد!

تاملات میان متنی: شاید رابطه ی خانوادگی، مستثنا باشد.

کدهای اضافی کاربر :