بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤

تصمیم گرفته ازدواج کند. تصمیمی که تردیدهای زیادی را برمی انگیزد. زبان مادری هم را نمی دانند و زبان ارتباط شان، انگلیسی است. می گوید از شیعیان هندی است و قرار است برای زندگی به هند بروند. خانواده ی طرف مقابل دچار رنج نابسامانی است و خانواده ی خودش هم مخالف این ازدواج اند...

بحران: تصمیمش را گرفته و از من راه نمایی می خواهد! چه می توانم بگویم وقتی دلش گرفتار شده آن هم در این سن و سال؟!

کدهای اضافی کاربر :