بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤

پنج ساعت پر التهاب بر من گذشته بود و ترس، حالت غالبم بود...

بحران: من توضیحی ندارم... کاش تمام گریه ها را به غم و درد مرتبط نمی کردند. گاهی انسان از ناشناختگی ترس تجربه شده می گرید؛ مثل من در غروب امروز...

کدهای اضافی کاربر :