بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٦

قرار شد هزار کلمه بنویسم. تا جمعه شب. فکر کردم کار یک ساعتم است. زهی خیال باطل! الان هشت ساعت گذشته و من فقط دو کلمه تایپ کرده ام!

بحران: دارم سعی می کنم چهره و صدای آقای دال را وقتی که عصبانی است تجسم کنم!!

کدهای اضافی کاربر :