بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٦

و فکر کن چه تنهاست

اگر که ماهی کوچکی

دچار آبی بی کران باشد...

کدهای اضافی کاربر :