بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٦

آقای دال چند مرتبه سر به سرم گذاشت. بهش گفتم "تیکه"های شما را جواب نمی دهم، نه از روی بزرگ واری، فقط به خاطر خجالت از بدقولی ای که کردم... رفتارش کلا باهام تغییر کرد. فکر کردم احترامش هزار برابر شد!

کدهای اضافی کاربر :