بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٦

خانه نبودم. ماندم زیر اولین باران پاییزی تهران. و چی به تر از این؟

کدهای اضافی کاربر :