بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩٦

سعدی درواقع می خواسته بگوید:

"سکوت و طراوت صبح های تنها

مرا به باده چه حاجت؟!"

کدهای اضافی کاربر :