بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩٦

نی نا نوشته حالش خوب است. با این که نیست و با این که هیچ وقت نبوده، احوالاتش خوش حال و غم گینم می کند. مثلا حالا که می دانم حال خوبی دارد، آن قسمت مغزم که مربوط به اوست، توی خوش حالی وول می خورد!

کدهای اضافی کاربر :