بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩٦

رفتم جشن عروسی ف. بهم خوش گذشت... اما آخر شب توی جاده که برمی گشتم برای ف غمگین کردم. فکر کردم توی ازدواج اولش خوش تر بود. نمی شد ازدواج نکند. شرایط مجرد بودن/ماندن را نداشت...

بحران: دست روزگار...

کدهای اضافی کاربر :