بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٦
تئاتر "پاره های ساده" را به دعوت لام جان رفتم. روایتی تقریبا ساختگی از دفتر خاطرات یک دختر. روایت استیصال دختری که در ازدحام روابطش خودش را گم کرده بود. روایت شبکه ی روابطی بود که تم بیماری و بیچارگی از آن جدا نمی شد. و روایت تنهایی دخترانی که جوانی و زیبایی و نشاط را نه در خودشان که در روابط شان جست و جو می کنند. دخترانی که توی همین جامعه ی شعار زده ی مثلا اخلاقی ما، زیست ذهنی سختی را می گذرانند.
کدهای اضافی کاربر :